โกดังสัตว์เลี้ยง เอ็มซู
โทร 061-8302113, 073-214613

แชมพู